"aklın ışığı kalbin nuru"

Robotik Kodlama

Robotik Kodlama Sistemimiz;

Robotik kodlama, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada üzerine en çok konuşulan eğitim konuları arasında üst sıralarda yer alıyor.

 • Çocuklarımız nasıl eğitilmeli?

 • Teknolojiye olan ilgisini kontrol altında tutabilir miyiz?

 • Çocuklarımızı teknoloji ile ne zaman tanıştırmalıyız?

 • Akademik gelişimlerine nasıl katkı sunabiliriz?

gibi soruların cevaplarını araştırarak kendi bünyemizde oluşturduğumuz program kapsamında, anasınıfından itibaren Robotik Kodlama eğitimi veriyoruz.

Robotik kodlama eğitimi ile öğrencilerimizin;

 • Küçük yaşta programlama kavramını keşfetmelerini,

 • Kullandıkları dijital araçları daha faydalı kullanmaya başlamalarını,

 • Sürekli yenilenen teknolojileri takip etmelerini ve uyum sağlayabilmelerini,

 • Üretken olmalarını,

 • Algoritmik, analitik ve eleştirel düşünebilmelerini,

 • Oluşturdukları projeler ile özgüvenlerini geliştirebilmelerini,

 • Problemleri analiz edip çözüm üretebilmelerini,

En önemlisi de “düşünmeyi öğrenerek” sadece tüketen değil üreten bireyler olmalarını amaçlıyoruz.

Robotik Kodlama, sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısından da çok önemlidir. Robotik kodlama eğitimi sayesinde düşünmeyi öğrenen öğrencilerimiz, akademik anlamda da kendilerini geliştirmektedirler. Problem çözme becerisine sahip olan öğrencilerimizin, sınav sonuçlarındaki somut başarılarında bu eğitimin izlerini görebilmekteyiz.

21.yüzyıl becerileri ile donatılmış bireyleri yetiştirmek için, erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri kazandırmayı hedefleyen alanında uzman bir ekibe sahibiz. Her ay düzenli olarak toplanarak, sadece robotik kodlama alanında değil, akademik anlamda da öğrencileri geliştirmeye yönelik konuları görüşen ekibimiz, öğrencilerimizin bu alanda gelişmelerini sağlayacak planları uygulamaya koymaktadırlar. Öğrencilerimiz, güncel müfredatımız ve uzman kadromuz ile profesyonel bir eğitim almaktadırlar.

 

Öğretme Yöntemimiz;

Robotik kodlama eğitimlerimiz, temel bilgi teknolojileri kullanımı ile başlamaktadır. Bilgisayar kullanımında hazır bulunuşluğu artan öğrencilerimiz, eğitime sınıf içi kodlama etkinlikleri ile devam ederler. Bu etkinlikler sayesinde kodlama mantığını kavradıktan sonra dijital platformlarda, blok tabanlı kodlama ve döngü mantık yapısını öğrenirler. Algoritma ve kodlama mantığına tam olarak hâkim olan öğrencilerimiz, kendilerine ait 2 boyutlu ve 3 boyutlu projeler ürettikten sonra robotik eğitimi başlar.

Anasınıfı, 1, 2 ve 3.Sınıflarımız temel bilgisayar kullanımı ve kodlama eğitimlerinden sonra tamamen okulumuza özel geliştirilen ve her sene revize edilen robotik stem setler üzerinden, bir eğitim öğretim yılında toplamda 7 adet proje üretmektedirler.

Ürettikleri bu projeleri okulda arkadaşlarına, öğretmenlerine ve müdürlerine sunduktan sonra eve götürerek ailelerine de sunmaktadırlar. Bu sayede öğrencilerimiz, özgüvenlerini geliştirmekte, üretken olmanın hazzına küçük yaşta varmaktadırlar.

4.sınıftan itibaren robotik eğitimlerimiz Arduino setlerimiz üzerinden devam etmektedir. Arduino, açık kaynak kodlu yazılım ve donanıma sahip bir mikrodenetleyici platformudur. Arduino ile sensörlerden gelen veriler okunabilir ve bu girdilere göre elektronik cihazlar kontrol edilebilir.

Arduino set içeriği sınıf seviyelerine göre farklılıklar göstermektedir. 4.sınıfta başlangıç seti ile başlayan Arduino eğitimimiz, 5.sınıfta süper set ile devam etmektedir. 6.sınıf ve sonrasında ise proje seti kullanılmaktadır. Set içeriklerimiz her yıl robotik kodlama ekibimiz tarafından gözden geçirilerek ihtiyaç halinde güncel sensörler ve parçalar ile revize edilmektedir.

4, 5 ve 6.sınıflarda arduino eğitimi alarak kendisini geliştiren ve tüm sensörlere hâkim olan öğrencilerimiz, 7.sınıfa geçtiklerinde bizim gözümüzde artık proje gruplarıdır. 7.sınıf seviyesinden itibaren öğrencilerimize hatırlatma eğitimleri yapılır. Bu sınıf seviyelerine yeni başlayan öğrencilerimiz ise özel dersler sayesinde sınıf ile aynı seviyeye getirilir.  Tüm konulara hâkim olan öğrencilerimizden beklentilerimiz “hayal et, düşün, tasarla, üret” minvalleri üzerinedir.