"aklın ışığı kalbin nuru"

ÖZEL ZEHRA OKULLARI OKULA KABUL SINAVI ŞARTNAMESİ

SINAVI DÜZENLEYEN KURUM/KURULUŞ
ÖZEL ZEHRA OKULLARI
SINAVIN KONUSU
OKULA KABUL SINAVI
SINAVIN AMACI
Başarılı Öğrencilere Eğitim Bursu Verilmesi
TÜRÜ
SINAV
HEDEF KİTLE
4.5.6.7. 8.9.10.11. SINIFLAR
DUYURU
Sınavın reklam ve duyurusu yönetmelik ek 4. madde hükümlerine uygun yapılacaktır.
SINAV TAKVİMİ
Sınav başvuruları 5 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir.
Sınav 4. sınıflara 6 Ocak 2024 Cumartesi saat: 09.30 - 11.00 arasında ; 7. sınıflara 6 Ocak 2024 Cumartesi saat: 09.30 - 11.20 arasında; 5. ve 6. sınıflara 6 Ocak 2024 Cumartesi saat : 13.00-14.50 arasında 8.9.10.11.sınıfların da 07 Ocak 2024 Pazar günü SAAT:10.00 -12.15arasında yapılacaktır.
KATILIM ŞARTLARI
Bu sınava 2023-2024 öğretim yılında ANKARA ilinde bulunan tüm resmi/özel 4. 5.6. 7.8.9.10. ve 11. sınıf seviyesinde okuyan öğrenciler katılabilir.
Her okul dilediği kadar öğrenci yönlendirebilir.
Son başvuru tarihinden sonra sınav için öğrenci başvurusu kabul edilmeyecektir.
Sınava katılmak isteyen öğrenciler, okulumuzun internet sitesinden başvurabilirler.
Başvuru yapan öğrencilerin yerine başka öğrenciler giremez.
SINAV ŞARTLARI
Sınavda ceptelefonu, pergel, hesap makinesi,cetvel vb. araç-gereçler alınmayacak ve kullanılmayacaktır.
Sınav yerine katılım kendi imkanları ile olacaktır.
Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgesi ve onaylı nüfus cüzdanları ile katılabileceklerdir.
Sınava katılan öğrenciler yanlarında kalem - silgi - kalemtraş - su - peçete dışında materyal bulundurmayacaktır.
Sınav her sınıf seviyesinde tek oturum şeklinde olacaktır.
Öğrenciler sınav salonuna 20dk önceden alınarak optiklerini dolduracaklardır.
Sınavda değerlendirme 500 tam puan üzerinde yapılacaktır.
Sınava katılım ücretsizdir.
Sınav yeri öğrencinin giriş belgesinde belirtilen ANKARA ili sınırları içinde bulunan ÖZEL ZEHRA OKULLARI dır. Sınav tek oturum şeklinde olacaktır.
Burs, genel başarı sıralamasında ilk 10'a giren öğrencilere belirlenen oranlar miktarınca verilecektir.
BURS ŞARTLARI

Öğrencilerin bu sınavda göstedikleri başarı sıralamasına göre her sınıf seviyesinde şu şekile eğitim bursu verilecektir:

Birinci (1.) olan ort.- lise öğrenci % 50 eğitim bursu

İkinci (2.) olanort.- lise öğrenci % 45 eğitim bursu

Üçüncü (3.) olan ort.- lise öğrenci % 40 eğitim bursu

Dördüncü (4.) olan lise öğrenci % 30 - ort. %35 eğitim bursu

Beşinci (5.) olan lise öğrenci % 25 - ort. %30 eğitim bursu

Altıncı (6.) olan ort. öğrenci % 25 eğitim bursu

Yedinci (7.) olan ort. öğrenci % 20 eğitim bursu

Sekizinci (8.) olan ort. öğrenci % 15 eğitim bursu

Dokuzuncu (9.) olan ort. öğrenci % 10 eğitim bursu
Kazanılan Burs sadece eğitim ücretine uygulanır; yemek, servis, yurt ve diğer ihtiyaçlarını kapsamaz.
Verilecek burs miktarı karşılıksız olup, herhangi bir geri iade talep edilmeyecektir.
Burslu okutulacak öğrenciler, ücretsiz okutulan öğrencilerin (%3 oranın) dışında tutulacaktır.
Kayıt yaptırmayan ya da kaydını silen öğrencinin ve akademik başarı puanı düşen, disiplin suçu işleyen öğrencinin bursu sona erecektir.
Eğitim bursu kazandığı yıldan itibaren 1 yıl geçerlidir.
Kurumdan ayrılan burslu öğrenciden öğrenim süresi için ücret talep edilmeyecektir.
Aynı puanda ve sıralamada olan öğrenciler olması durumunda yıl,ay-gün sırasıyla yaşca küçük olan ve MEB sıralama kurallarına uyulacaktır.
İlçe milli eğitime sunulan bursluluk şartnamesinde hiçbir değişiklik yapılamaz.
Kazanılan burs 01/04/2024 tarihinde sona erer ve bu tarihten sonra veli herhangi bir hak talep edemez.
Kazanılan bursa karşılık eğitim sırasında öncesinde ve sonrasında öğrenci ve veli, herhangi bir maddi yükümlülük altına alınmayacaktır.