"aklın ışığı kalbin nuru"

Ortaokul

Eğitim felsefesini; “Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli” ile temel bilgi ve becerileri edinmiş, olumlu tutum ve değerler kazanmış, kendisine ve çevresine sorumlu olan öğrenci yetiştirme anlayışı üzerine kurmuştur.

Yetiştirdiğimiz öğrencilerin; sosyal sorumluluklarının farkında olan, topluma ve ülkesine faydalı, araştırmacı, hayatta karşılaşacağı engelleri aşmaya yeterli, çağın koşullarına uyum sağlayabilen, geleceğe dönük,  özgüveni gelişmiş, sorgulayan, planlı çalışabilen, yardımsever, insani ve ahlaki değerlere sahip bireyler olması hedeflenir.

Uyguladığımız eğitim programıyla öğrencilerimize; ne hakkında bilgi sahibi olacaklarını, neyi anlamalarını istediğimizi, ne yapabileceklerini, neye değer vereceklerini, ne hissedeceklerini ve nasıl davranmaları gerektiğini, bu tutumlarla da nasıl eyleme geçeceklerinin temeli oluşturulur.

Bilginin çok hızlı değiştiği bu çağda, neyi öğrendiklerinin yanında nasıl öğrendikleri  de bizler için çok önemlidir. Bu bağlamda öğretmenler sınıfta “öğreten” değil, “öğrenmeyi kolaylaştıran” ve “ öğrenmeyi yönlendirici” konumundadır. Böylece; öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşması için, önce düşünmeyi öğretmeyi hedefleriz.

Okulda Yaşam

Sabah İlk Ders Başlamadan Önce

Yetkililer, 07.30 – 08.15 arası okula gelirler. Öğrencilerin araçlardan indiği bölgede, koridorlarda, merdiven başlarında durarak veya dolaşarak öğrenci ve öğretmenleri karşılarlar. Herkese “günaydın” derler ve herkesin hatırlarını sorarlar. Bu işlemi kahvaltı saatine kadar sürdürürler. Kahvaltı 08.00 – 08.25 saatleri arasında yapılır. Derse giriş zili ile birlikte kapısı açık olan sınıfların bulundukları koridor, kantin ve bahçede dolaşarak öğrencilerin derse zamanında girmelerini sağlarlar. 

Teneffüsler ve Öğle Tatili

Yetkililer, dersten çıkış zili çaldığı an koridorda, kantinde ve bahçede öğrenciler arasında dolaşırlar. Teneffüs süresince öğrencileri izlerler. Uygunsuz davranışı olan öğrencilerle konuşarak onlara yanlış hareket ettiklerini anlatırlar. Derse giriş zili çalınca tüm öğrencilerin sınıfa girmesini ve sıralarına oturarak öğretmenlerini beklemelerini sağlarlar. Geç kalan öğrencileri uyarırlar. Tüm sınıfların öğretmenleri derse girmeden koridoru terk etmezler. Bu uygulama her teneffüste ve öğle saatinde ihmal edilmeden yapılır. Öğrenciler öğlen yemeği 12.00-12.30 saatleri arasında yaparlar.

Son Ders

Son ders çıkışında yetkililer, sınıfları kontrol ederler. Sınıfta öğrenci kalmamasını sağlarlar. Araçlar hareket etmeden, sürücülerden yoklama yapmasını ister ve denetlerler. Araçlar, hareket ettikten sonra, servisle gitmeyen veya servisi kaçıran öğrenci olursa bu öğrencileri danışmada bekletirler. Servisi kaçıran öğrencinin velisine telefonla haber verirler. Velisi geç gelen öğrenciler etüt salonuna alınır ve başında bir öğretmen bekletilir. Velileri geldikçe öğrenciler teslim edilir.

IMG_8661

Kulüplerimiz

Özel Zehra Ortaokulunda kulüplerimiz; öğrencilerimizin ilgi alanları çerçevesinde yaş düzeylerine göre, yeteneklerini, potansiyellerini ortaya çıkarmak, deneyimlerini zenginleştirmek, asil geçmişlerinden ilham alarak aydınlık bir gelecek oluşturmada katkı sağlayabilmelerini amaçlayarak hazırlanmaktadır. Kulüp çalışmaları, eğitim öğretim yılı başında planlanır ve yıllık çalışma takvimine uygun olarak devam eder.

Kulüplerde, öğrencinin ilgi alanlarını keşfetmesi ve geliştirmesine fırsat sağlamanın yanında takım çalışması, eleştirel düşünce, icat edebilme ve toplum hizmetleri bilinci desteklenir. Öğrencilerimiz, kulüp bünyesinde kendi projelerini üretmeleri, sunmaları ve yürütmeleri konusunda yüreklendirilir. Her öğrencinin, ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmesi, bu doğrultuda deneyim ve beceri elde etmesi için okullarımızda sanattan spora, yabancı dillerden fen ve sosyal bilimlere, hobi ve doğal yaşama pek çok farklı kategoride öğrenci kulübü bulunmaktadır.

IMG_3127

Öğrenci Koçluğu

Özel Zehra Ortaokulu olarak bizim için, Eğitim Koçluğu sistemi önem arz eden hususların başında gelmektedir. Bizim için başarısız öğrenci yoktur! Herkesin kendine özgü bir potansiyeli vardır ve bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının temelini oluşturmaktadır.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini destekler. Hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Zehra ortaokulda  her öğrencimizle ayrı ayrı ilgilenen öğrenci koçları vardır. Bu öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin kendisini tanımasından soru sorma becerisini kazanmasına kadar birçok fayda sağlamaktadır.

Koç öğretmenlerimiz öğrencilerimizin;

Kendine uygun hedefler seçmesini sağlar. Bu hedeflere ulaşmak için doğru strateji belirlemesine yardım eder.Etkin ve doğru çalışma sistemini öğrenmesine yardımcı olur.Zaman yönetimi ile etkili bir program oluşturabilme ve bu programa uyabilme yeteneği kazandırır.Soru sorma becerisini geliştirerek farkındalığını arttırır, böylelikle güçlü yönlerini ortaya çıkarması ve kullanması gerçekleşir.Dersleri ve hobileri arasında denge kurabilmeyi öğrenmesini ve uygulayabilmesini sağlar.
IMG_9357

Ölçme ve Değerlendirme

Özel Zehra ortaokulunda temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, gelecekte ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarını eğitim-öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak kabul eder; eğitimde verimliliği artırarak öğrenci başarısını yükseltmeyi hedefleyen bir yol izlenir.

Öğrencilerimizin bilgi, beceri, ilgi, tutum gibi akademik gelişim düzeylerini belirlemek ve buna uygun kişiye özgü eğitim programları geliştirmek için sistematik olarak farklı ölçme araçları uygularız. Tüm düzeylerde ‘Tam Öğrenmeyi’ gerçekleştirme hedefini benimseriz.

HAZIRBULUNUŞLUK SINAVI:

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere

Hazır bulunuşluk sınavı yaparız. Bu sınav, temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemek için yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlanır.

LİSELERE GİRİŞ  DENEME SINAVLARI:

Ayrıca öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla ve Liselere Geçiş sınavlarına hazırlık için 8.sınıflara haftada bir 5, 6 ve 7. sınıflarda her ay deneme sınavları yaparız. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir.

Okulumuzda tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız dijital platform üzerinden yapılmaktadır.

Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksiklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz.

 Bu sınavlar tüm kampüslerinde eş zamanlı uygulanır. Öğrencilerimize ilişkin ayrıntılı bilgi haritalarını öğretmen, veli ve öğrenci erişimine açık tutarız. Öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile sınıflarımızın ve okulumuzun genel gelişimini kesintisiz biçimde takip ederiz.

YAZILI SINAVLAR:

Yazılı sınavlar, ilgili sınıf düzeyinde aynı sorular ile aynı gün ve saatte uygularız. Ortak yazılı sınav hazırlıklarını öğretmenlerimizle birlikte yürütülür, analizler sonucunda varsa kazanım eksikliklerini belirleyerek, raporları ilgili zümrelerimizle paylaşırız. Tekrar edilmesi gereken kazanımların sınıf genelinde tekrar edilmesini sağlarız.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda genel ve bireysel başarıyı tanılama, pekiştirme ve yükseltme amacıyla gerek görülen konularda geri dönme ve tekrar yöntemiyle eksiklikleri giderme yoluna gider, öğrencilerimizin ilgili kazanımlarının tamamlandığına emin olana kadar çalışmalarımızı kesintisiz biçimde sürdürürüz.

BURSLULUK SINAVLARI:

Okulumuzda burslu okumak isteyen öğrenciler için her yıl belirlenen tarihte bursluluk sınavı yapılır. Bu sınav burslu okumak isteyen her öğrenciye açıktır. Burslar, Zehra Okulları Yönetim Kurulumuzun belirlediği ölçüt ve oranlar çerçevesinde verilir. Sınav sonuçları öğrenci ve velilerimizle paylaşılır.

_IKP6197