"aklın ışığı kalbin nuru"

Kurumsal Felsefemiz

Kurumsal Felsefemiz

Eğitimin, toplumsal refahın artmasında, hak ve özgürlüklerden yararlanmada büyük role sahip olduğu fikrinden yola çıkarak, 2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminde faaliyetlerine başlayan
kurumlarımız;

Akıl, vicdan ve ahlak bütünlüğünü esas alarak, Bütüncül Eğitim Modeli ile bilimsel, teknolojik yöntemler eşliği ve aile ile işbirliği içerisinde, topluma faydalı nesiller yetiştirmeyi felsefe edinmiştir.

Kurumsal felsefemizi gerçekleştirmek için; varlıkları ve olayları incelemede yüzeysel bakışı derinleştirip “ mana-yı harfi ” perspektifi kazandırmayı, çok kültürlülük ve çok dillilik anlayışına uygun yetiştirme programları uygulamayı, bireye; eğitimsel gelişiminde, karakteristik doğasına uygun yönlendirmeler yapmayı, onurunu ve kişilik bütünlüğünü korumayı, düşünen, üreten, insana yatırım yapmayı ilke edinen, teknolojiye hâkim, kaliteli personel gücünü oluşturan ve bu güç ile bulunduğu yerlerde sektörünün öncü kurumlarından biri olmayı amaçlamıştır.

Kurumlarımız; anne şefkatini ve baba ilgisini aratmayan, aile ile birlikte başaran, sistem ve muhtevasıyla eğitim dünyasına artı değer katan, model eğitim kurumlardır.

Kurumlarımız; Tam Öğrenme, Öğrenmeyi Kalıcı Kılma ve Öğrenmeye Rehberlik ile Akademik Başarıyı,

  • Doğruluğu ve Dürüst davranmayı bilen,
  • Adalet ve Hukuk duyarlılığı olan,
  • Diğergamlık ve Fazilet ideali olan,
  • İnanç ve İbadet Esaslarını öğrenen,
  • Adabı Muaşereti yaşayan,
  • Karakterli ve topluma faydalı fertler olarak yetiştirme ile Karakter ve Değerler Eğitimini,

Toplumsal değerlere sahip, farklı kimliklere saygılı, manevi değerleri, çevresi, kimliği ve kişiliği ile barışık, sorumluluk sahibi, eleştirel düşünebilen, kendi değerleri ile evrensel dünya değerlerini birbiri ile mecz ederek özümseyen, dezavantajlı gruplara sahip çıkan, fikir, düşünce ve inançları tanıma bilme aynı zamanda beraber bir arada yaşayabilme iradesi gösterebilen fertler yetişmesine katkıda bulunma ile Farklılıklara Saygıyı hedeflemiştir.

 

Yönetim Kurulu