"aklın ışığı kalbin nuru"

İlkokul

Eğitim felsefesini; “Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli” ile temel bilgi ve becerileri edinmiş, olumlu tutum ve değerler kazanmış, kendisine ve çevresine sorumlu olan öğrenci yetiştirme anlayışı üzerine kurmuştur.

Yetiştirdiğimiz öğrencilerin; sosyal sorumluluklarının farkında olan, topluma ve ülkesine faydalı, araştırmacı, hayatta karşılaşacağı engelleri aşmaya yeterli, çağın koşullarına uyum sağlayabilen, geleceğe dönük,  özgüveni gelişmiş, sorgulayan, planlı çalışabilen, yardımsever, insani ve ahlaki değerlere sahip bireyler olması hedeflenir.

Uyguladığımız eğitim programıyla öğrencilerimize; ne hakkında bilgi sahibi olacaklarını, neyi anlamalarını istediğimizi, ne yapabileceklerini, neye değer vereceklerini, ne hissedeceklerini ve nasıl davranmaları gerektiğini, bu tutumlarla da nasıl eyleme geçeceklerinin temeli oluşturulur.

Bilginin çok hızlı değiştiği bu çağda, neyi öğrendiklerinin yanında nasıl öğrendikleri  de bizler için çok önemlidir. Bu bağlamda öğretmenler sınıfta “öğreten” değil, “öğrenmeyi kolaylaştıran” ve “ öğrenmeyi yönlendirici” konumundadır. Böylece; öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşması için, önce düşünmeyi öğretmeyi hedefleriz.

Yemekhane Sistemi

Sağlıklı Nesiller Sağlıklı Beslenerek Yetişir.

Kendi mutfağımızda hijyenik koşullarda hazırladığımız öğünler, dengeli ve yeterli beslenme esasları dikkate alınarak diyetisyen kontrolünde belirlenmekte ve uzman aşçılar tarafından hazırlanmaktadır. Aylık menü toplantılarına okul temsilcisi öğrenciler ve öğretmenlerde katılır.

Okulumuzda sabah kahvaltısı ve öğle yemeği olmak üzere 2 öğün yemek verilmektedir.

IMG_6075

Robotik Kodlama

Çocuklarımız nasıl eğitilmeli?

Teknolojiye olan ilgisini kontrol altında tutabilir miyiz?

Çocuklarımızı teknoloji ile ne zaman tanıştırmalıyız?

Gibi soruların cevaplarını araştırarak anaokulundan 4. Sınıfa kadar ilkokul birimimizde robotik kodlama eğitimlerini veriyoruz.

Kodlama ve Robotik eğitimi ile öğrencilerimizin;

Küçük yaşta programlama kavramını keşfetmelerini

Kullandıkları dijital araçları daha faydalı kullanmaya başlamalarını

Sürekli yenilenen teknolojileri takip etmelerini ve uyum sağlayabilmelerini

Üretken olmalarını ve analitik düşünebilmelerini

Oluşturdukları projeler ile özgüvenlerini geliştirmeyi

Bir problemi analiz edip çözüm üretebilmelerini

En önemlisi “düşünmeyi öğrenerek “ sadece tüketen değil üreten bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaç ile;

 1. Sınıflarımız ile Temel Kodlama Eğitimi ve yaş seviyelerini uygun Robotik Stem set çalışmaları.
 2. Sınıflarımız ile Temel Kodlama Eğitimi – Kodu Game lab çalışmaları ve yaş seviyelerini uygun Robotik Stem set çalışmaları.
 3. Sınıflarımız ile Temel Kodlama Eğitimi-Scrath çalışmaları ve yaş seviyelerini uygun Robotik Stem set çalışmaları.
 4. Sınıflarımız ile Arduino Eğitimi – Mblock çalışmaları ve yaş seviyelerini uygun Robotik Stem set çalışmaları yapmaktayız.
IMG_5533

Olimpiyat Sınav Çalışmaları

Öğrencilerimizin temel bilimleri ileri düzeyde öğrenme ve öğrendiklerini Türkiye’nin ve dünyanın seçkin öğrencileriyle bir araya gelerek değerlendirme olanağı buldukları bilim olimpiyatları, okullarımızdaki bilimsel çalışmaların da hedefini oluşturmaktadır.

Bu bağlamda 1.sınıftan 4. Sınıfa kadar her sınıftan öğrencilerimizi seviyelerine göre ulusal ve uluslararası olimpiyat branş yarışmaları ve Bilsem sınavlarına hazırlıyoruz.

IMG_0691

Haftalık Planlama Defteri

Okulumuzda her bir öğrencinin haftalık çalışmaları takip edilir. Haftalık Planlama defteri her Cuma günü Sınıf öğretmeni tarafından öğrenci ile eve gönderilir. Öğrenci ve velisi bir hafta boyunca öğrencinin yaptığı çalışmaları bu deftere işler ve öğrenciler bu defteri, öğretmen kontrolü için tekrar okula getirir.

 

Defter İçeriği; Akademik Çalışmalar, Hayata Hazırlık Çalışmaları Haftanın Ezberi Karakter Okulu Çalışmaları Öğretmen Mesajı

Veli Mesajı:

Haftanın Zekâ Sorusu

Davranış Kontrol Çizelgesi

zehra-koleji-150x150

Rehberlik

Aile Eğitim Seminerleri

İletişim Kurma

Aile Tutumları

Riski Yönetme ve Olumlu Davranış Kazandırma

Uygulanan Test ve Anketler

Okula uygunluk testi

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

 • Akademik başarı – öğrenmeye ilişkin sorunlar,
 • Verimli ders çalışma ve sınav becerileri,
 • Sosyal beceri eğitimi,
 • Etkili zaman yönetimi,
 • Olumlu davranış geliştirme,
 • Öfke kontrolü – çatışma çözme becerileri,
 • Kendini tanıma ve kendini kabul,
 • Etkili dinleme ve yansıtma becerileri,
IMG_5631

Karakter Ve Değerler Eğitimi

Okullarımızda değerler eğitimi bünyesinde, öğretmenlerimiz öğrenciler ile bire bir ilgilenme imkânı bulurlar. Öğrencilerimizin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri samimi ve sıcak bir ortam sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz manevi ve ahlaki değerleri severek, eğlenerek öğrenirken cevabını merak ettikleri tüm sorular üzerinde düşünme ve tartışma imkanı bulabilmektedir.
İnteraktif destekli yapmış olduğumuz eğitimde işlenen konulardan bir kısmı şunlardır;

 • Adalet,
 • Saygı,
 • İyilik,
 • Sorumluluk,
 • Dürüstlük,
 • Hoşgörü,
 • Nezaket,
 • Merhamet,
 • Çalışkanlık,
 • Özgüven,
 • Fedakarlık,
 • Sadakat,
 • Şefkat,
 • İyi niyet,
 • Yardım severlik,
 • Adab’a dair bilgiler,
 • Peygamberimiz ve örnek şahsiyetlerin hayatı,
 • İlmihal,
 • Seviyelerine göre materyallerle Kur’an-ı Kerim eğitimi,
 • Sure – Dua öğretimi,
 • Uygulamalı abdest ve temizlik öğretimi.
IMG_6154

Akademik Takip Sistemi

Özel Zehra İlkokulunda her bir öğrenci bireysel olarak takip edilir, eğitim ve öğretimde daha iyiyi yakalamak için kullandığımız yöntemlerden biriside Akademik Takip Sistemidir (ATS)

Öğretmenlerimiz işlenen kazanımlardan oluşan sorular hazırlayarak genel deneme haricinde aylık olarak bire bir öğrenciye uygular. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda eksik olduğu kazanımlar belirlenir. Öğrenci ATS etüdüne alınır ve ailesi konu hakkında bilgilendirilir.

IMG_5605

Sosyal Etkinlikler

Öğretim programlarının gerektirdiği akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak ders dışı etkinlikler (gezi, piknik, sosyal sorumluluk çalışmaları vb.) öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülmektedir.

_DSC7146

Denemeler ve Etütler

Eğitim öğretim yılı içinde 5 adet deneme sınavı yapılır.  Yapılan deneme sınavları sonrasında öğrencilerin eksik kazanımları belirlenir. Öğrenciye bu konularla ilgili etüt çalışması yapılır.

Bu sayede öğrencilerimizin;

 • Zamanı doğru kullanmaları,
 • Test çözme pratiği kazanmaları,
 • Stresle başa çıkabilmeleri,
 • Sınavların sonunda yapılan analizle eksik konuların belirlenmesi,
 • Eksik yönlerinin hızlı ve etkili biçimde tamamlanması,
 • Sınavlara daha güçlü hazırlanmaları,
 • Gelişimlerini takip edebilecek istatistiklerin elde edilmesi amaçlanır.
IMG_0685

Yetenek Grupları

Akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin Resim, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor derslerindeki başarılarını da desteklemek, bu alanlarda ulusal ve uluslararası başarılar elde etmelerini sağlamak amacıyla Yetenek Grupları oluşturulmakta ve çalışmalar yürütülmektedir.

IMG_6107

Life Kinetik

Eğitim programımızda Life Kinetik;

Geleneksel eğitim ortamında mantık, matematik, dil vb. alanlarda beynin sol lobu daha aktif çalışırken, duygu, estetik alanına hitap eden beynin sağ lobu pasif kalmaktadır.

Life Kinetik ise beynin her iki tarafına da hitap ederek daha aktif çalışmasını sağlar.

Okulumuzda Life Kinetik uygulama programında yer alan koordineli ve karmaşık etkinliklerle (modüler) sinir kas koordinasyonunu oluşturup, hafta sonu kulüplerinde, rehberlik biriminde, hafta içi ders sonunda öğrencilerimizin beyin kapasitelerini zorlayarak etkili öğrenmelerine katkı sağlamaktayız.

IMG_1035