"aklın ışığı kalbin nuru"

Fen Lisesi

Eğitim felsefesini; “Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli” ile temel bilgi ve becerileri edinmiş, olumlu tutum ve değerler kazanmış, kendisine ve çevresine sorumlu olan öğrenci yetiştirme anlayışı üzerine kurmuştur.

Yetiştirdiğimiz öğrencilerin; sosyal sorumluluklarının farkında olan, topluma ve ülkesine faydalı, araştırmacı, hayatta karşılaşacağı engelleri aşmaya yeterli, çağın koşullarına uyum sağlayabilen, geleceğe dönük,  özgüveni gelişmiş, sorgulayan, planlı çalışabilen, yardımsever, insani ve ahlaki değerlere sahip bireyler olması hedeflenir.

Uyguladığımız eğitim programıyla öğrencilerimize; ne hakkında bilgi sahibi olacaklarını, neyi anlamalarını istediğimizi, ne yapabileceklerini, neye değer vereceklerini, ne hissedeceklerini ve nasıl davranmaları gerektiğini, bu tutumlarla da nasıl eyleme geçeceklerinin temeli oluşturulur.

Bilginin çok hızlı değiştiği bu çağda, neyi öğrendiklerinin yanında nasıl öğrendikleri  de bizler için çok önemlidir. Bu bağlamda öğretmenler sınıfta “öğreten” değil, “öğrenmeyi kolaylaştıran” ve “ öğrenmeyi yönlendirici” konumundadır. Böylece; öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşması için, önce düşünmeyi öğretmeyi hedefleriz.

Olimpiyat Çalışmaları ve Proje Yarışmaları

Olimpiyat Çalışmaları, bilime yatkın öğrencilerin eğitildiği bir eğitim modelidir. Ülkemizi güzel bir geleceğe taşıyacak, bilimsel düşünceye sahip nesil yetiştiren bir eğitim projesidir.

Öğrencilerimizin temel bilimleri ileri düzeyde öğrenme ve öğrendiklerini Türkiye’nin ve dünyanın seçkin öğrencileriyle bir araya gelerek değerlendirme olanağı buldukları bilim olimpiyatları, okullarımızdaki bilimsel çalışmaların da hedefini oluşturmaktadır.

Öğrencilerimize bilimsel düşünmeyi öğretmek, onları ilgi ve beceri alanlarının temel bilgileriyle donatmak, onların duygu, düşünce ve maneviyat dünyalarını da ihmal etmeden güzel bir şekilde geleceğe hazırlamak temel görevlerimizdendir.

Okulumuz, TÜBİTAK’ın her yıl düzenlediği Ulusal Bilim Olimpiyatlarına Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Robotik/Kodlama branşlarında katılmaktadır. Öğrencilerimizin ilgi alanına göre oluşturulan olimpiyat takımları, belli ölçme/değerlendirme kriterlerinden geçtikten sonra zümre öğretmenlerimizin hazırladığı olimpiyat müfredatına göre sene başından itibaren yoğun bir biçimde hazırlanmaktadır. Yine Tübitak, Teknofest, Urfadu, Kanguru Matematik, Deneyap….vb birçok ulusal proje ve yarışmalara öğrencilerimiz hazırlanmaktadır.

Amacımız; “Aklın ışığı, kalbin nuru” ilkesi doğrultusunda bilimsel düşünmeyi bilen, üreten, ahlaklı/faziletli genç beyinler yetiştirmektir.

IMG_1812

Zehrada Sınavlara Hazırlık

Sınavlarda soruyu doğru anlamak çok önemlidir. Bazı sorularda soruyu anlamak, cevabı bulmaktan daha zor.  O yüzden bilgiyi doğru yorumlayabilmek çok önemlidir. Sınavlarda başarılı olmak istiyorsak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmalıyız.

Öğrenmede iyi sonuç almak için ders çalışmak önemlidir, fakat verimli çalışmak daha önemlidir. Verimli çalışmak için birtakım etkenler vardır. Bunların başında da sınav sistemine uygun eğitim sistemi ve programları geliyor. Hedeflerimizi gerçekleştirmek ve başarıya ulaşmak bunu gerektiriyor.

Her öğrencinin dersleri algılama düzeyi farklılık gösterebilir. Buna bağlı olarak öğrencinin potansiyeline uygun eğitim ve çalışma programları gerekir. Başarılı koçluk ve rehberlik sistemi ile bu programların hazırlanması ve uygulanması öğrencinin gelişimine ciddi katkılar yapacaktır. Uygulanacak doğru yöntemlerle öğrencilere büyük hedefler konulabilir. Bu bağlamda Zehra okulları olarak öğrencilerimize yönelik büyük çalışmalar yürütmekteyiz. Sınav grupları olarak ortaokul ve lise düzeyinde 7-8, 11,12. Sınıflar için çeşitli çalışmalar yapılır. Liselere Geçiş sınavlarına hazırlık için 8.sınıflara haftada bir ve 7. sınıflarda her ay deneme sınavları yapılır.  Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen kazanımlar yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Eksiği olan öğrencilere yönelik ÖDG’ler ayarlanır.  (Özel Ders Grupları).Böylelikle öğrenci eksiklikleri telafi edilmiş olur. 

Lisede ara gruplara yönelik takviye ve hazırlık çalışmaları 9. Sınıftan itibaren başlar. 9. Sınıf öğrencilerimiz sezon başında 3 haftalık Temel Matematik, Temel Türkçe ve Yabancı dil alanında kursa tabi tutulduktan sonra sezon içerisinde müfredat derslerine ek olarak, TYT Matematik ve TYT Türkçe 2’şer saat olarak ders programlarına konulur. Böylelikle ilk seneden itibaren öğrencilerimizin sınavlara yönelik farkındalıklarını oluşturmaya çalışıyoruz. Ara gruplarda ayda bir genel deneme sınavı, 2 haftada bir ünite değerlendirme sınavlarını yapıyoruz.

7 ve 11. Sınıfta ders müfredatı 3.çeyrek dönemin sonunda bitirilip 4. Çeyrek dönemde(1 Mayıs-1 Temmuz ) LGS/TYT Kampına alınıyor. 6+3/7+2 saat şeklinde ders ve soru çözüm saatleri ayarlanıyor.  Ayrıca her sınav sonucuna göre özel ders grupları ayarlanarak eksik konuların telafisi gerçekleştiriliyor.

8 ve 12. Sınıflarda Sezon Ağustosun 3. Haftasında başlayıp sınav tarihine kadar devam eder. Bu süreçte tamamen sınav müfredatına uygun genel müfredat tekrarları, dersler, haftalık deneme sınavları, sınav sonuçlarına göre özel ders takviye çalışmaları, haftada 3 gün soru çözüm saatleri(6+3/7+2) uygulamaları yapılır. Sağlam koçluk sistemi/Rehberlik ile motivasyon, ödevlendirme ve takip sistemi uygulanır.

Sınav gruplarımıza yönelik Farklı yayınlardan deneme, Haftalık deneme sınavları, Ulusal Genel Deneme sınavları, Grup telafi çalışmaları Güz-Kış-Bahar Kampı (Otel Kampları) Meslek tanıtım günleri, tecrübe konuşuyor programları, Üniversite gezileri ve motivasyon programları ile öğrencilerimizi büyük hedeflere doğru ilerletiyoruz.

DSC08696

Zehra Okullarında Öğrenci Koçluğu

Koçluk, öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmeleri, hedef koymaları, kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planıdır. Buna yönelik bir hizmettir. Bu hizmet, tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve ahlaki değerler çerçevesinde sunulan ve güven ilişkisine dayalı bir programdır.

Koçlukta şu hedefler amaçlanır;

 • Zamanı, önceliklerini seçerek kullanmasını sağlamak,
 • Güçlü yönlerini açığa çıkartmak,
 • Okul, öğrenci, aile arasında doğru iletişim kurmayı sağlamak,
 • Doğru soruları sorma becerisini geliştirmek,
 • Dersler, eğlence ve hobileri arasında denge kurabilmek; mutlu, özgüvenli, başarılı olmasını sağlamak,
 • Öğrencinin okul başarısını artırmayı hedeflemek,
 • Önemli olan çok çalışmak değil, doğru ve etkili çalışmayı sağlamak,
 • Akademik başarı ve hayat başarısını birlikte kazanmak,
 • Öğrendiklerimizi uygulayabilmek,

Öğrencinin içindeki potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak, öğrenci koçluk çalışmasının özünü oluşturur. Ona öğüt vererek, nasihat ederek bunu yapamayız. Ona doğru sorular sorarak, kendi cevaplarıyla kendi yönünü bulmasına yardımcı olabiliriz.

Pratikte okul olarak öğrenci koçluğunu önemsiyoruz. Bunun için güçlü bir takip sistemi kurduk.  Sistemimiz üç ayak üzerinde yürüyor.  Birincisi Sınıf koç öğretmeni, İkincisi okul rehberlik servisi,  üçüncüsü ise bu iki birimi takip eden idari mekanizma.  Öncelikle eğitim sezonu başlamadan belli kriterlere göre oluşturduğumuz sınıflarımıza koç öğretmen ataması yapılmaktadır. Koç öğretmenimiz, öğrenci tanıma formlarından ve idareden öğrencileri ile ilgili gerekli bilgileri topladıktan sonra gerekli görüşmelerini yapar. Koç öğretmenimiz Öğrencileri ile ve velileri ile iki haftada bir, yani ayda iki bireysel görüşme yapar.

Bireysel öğrenci görüşmeleri şu temel başlıklarda yapılır:

 • Öğrencinin oryantasyonu, davranışsal uyumu ve değerlerimiz,
 • Öğrencinin çevresi ve arkadaşları ile iletişimi,
 • Moral, motivasyon, rehberlik-yönlendirme,
 • Özel yeteneklerin keşfi ve destekleme,
 • Ölçme-değerlendirme ve akademik başarı.

Koç öğretmenimiz velimizle de ayda düzenli iki görüşme yapar. Bu görüşmelerinden birini telefonla yapar. İkinci görüşmesini de veli ile yüz yüze yapar. Görüşmelerinde öğrenciyi yakından tanıma, gerekli desteklerin sağlanması, kapsamlı davranışsal ve akademik başarının değerlendirilmesi, bilgi paylaşımları ve istişareler yapılır. Velimizle ayrıca her Cumartesi 12.00-13.00 saatleri arasında randevu sistemi ile yüz yüze görüşmeler yapılır. Cumartesi görüşmelerine branş öğretmenlerimiz de dahil olur. Yine öğrencinin gelmediği günlerde sabah kitap okuma saatimizin sonunda veli bilgilendirmesi yapılır. Sürekli sosyal faaliyetlerle/aktivitelerle de öğrencimizin yanında yer alan koç öğretmenimiz tatillerde, yaz sezonunda da uzaktan ödevlendirmelerini ve takibini yapar.

Rehberlik servisimiz, gerek sınıflarımızla, gerek de öğrencilerimizle sürekli görüşme halinde olup, her dönem her öğrenci ile en az bir kez görüşme yapar, onu aşan durumlarda ise ilgili birimlere yönlendirir.

Koçluğun üçüncü önemli ayağı olan idari takipte ise aylık müdür-öğretmen görüşmeleri yapılır. Görüşmede koç öğretmenin K12 sisteminde kayıtlı olan tüm koçluk faaliyetleri mercek altına alınır, öğretmene gerekli dönütlerde bulunulur. Böylece profesyonel koçluk-takip sistemi ile öğrencimizi daha ileri seviyelere ulaştırmayı hedefliyoruz.

IMG_7328